Nyílt levél a BWM iskola szülőinek, kollégáinak és mindenkinek

Kedves Szülők, kedves Kollégák és kedves Mindenki!

Mindannyian vegyes érzésekkel vártuk a 2018. január 25-ei tárgyalásnapot, és vele a másodfokú bíróság döntését arról a 2015-ben indított perünkről, melyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány (BANONA) felperesként, a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola és Szakgimnázium intézményünknek otthont adó iskola használati jogáért harcol. A pert indító álláspontunk szerint a négy tulajdonos önkormányzat jogellenesen, és szándékos ellehetetlenítési céllal mondta fel a használati megállapodást, és azért vittük perre az ügyet, mert egy percig sem akartuk a települési belviszályoknak kiszolgáltatni az iskolát.

Első fokon számunkra nem kedvezően, az alperesek javára ítélt a Bíróság, de igazi, a fellebbezésen kívül más irányba mutató döntést nem hozott, és ahogy az első fokot javarészt tárgyaló bírónk is sokszor elmondta: arra bíztatja a feleket, hogy egyezzünk meg, mert ez az ügy nem csupán két fél vitájáról szól, hanem sokkal többről, az iskola működéséről. Az egyeztetési szándékainkat és konszenzusos javaslatainkat a másik fél sajnos rendre ellehetetlenítette, így természetesen azonnal és még lendületben mentünk a másodfokra, tehát fellebbezést nyújtottunk be az elsőfokú, nem jogerős végzés ellen.

A másodfokú tárgyaláson – bár nem vagyok jártas a másodfokú Bíróságokon, sőt az elsőfokúakon sem – rendkívüli dolog történt: a Bíróságon nyomatékosan felhívták a felek figyelmét arra, hogy újra át kellene gondolni a megegyezés lehetőségét, mert ebben a konkrét esetben olyan erős mindkét fél érvrendszere – hiszen mindenkinek van igazsága –, továbbá ott van elszenvedő harmadik félként az iskola intézménye, hogy akárhogy is dönt a bíróság, biztosan megy tovább az ügy, további szenvedést okozva mindenkinek.  Ugyanakkor a megegyezés kifejezetten üdvös lenne, mindkét fél számára – és nyilván a Bíróság számára is.

Mivel mi mindig is megegyezés pártiak voltunk, számunkra nem volt kérdés az, hogy természetesen nyitottak vagyunk az egyezkedésre. Így a január 25-ei tárgyalás nagyon gyorsan azzal a jogi terminussal zárult, hogy a per felfüggesztésre került. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapunk van megegyezni, de közben bármelyik fél indítványozhatja a per folytatását. Továbbá, ha 6 hónapig egyik fél sem kéri a folytatást, akkor a per megszűnik.

Január 25-én kora délelőttől folyamatosan cseng a telefon, érkeznek a gratuláló e-mailek, és én magam is több szülővel beszéltem az iskolában, és rengeteg pozitív megerősítést kaptunk.

Szeretném itt és most kijelenteni, minden érintett és minden érdeklődő, támogató és ellenoldali fél számára egyértelművé tenni, hogy a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola működik és működni is fog, sőt, azzal is kiegészíteném, hogy a BANONA fenntartásában működik és úgy is fog működni.

A helyszín változhat, ez majd az egyeztetések során kikristályosodik, hogy miként, mikor, milyen ütemben, hova. Nem Pécselyhez ragaszkodunk, hanem a gyerekek biztonságérzetéhez, és az intézmény gördülékeny működéséhez. Ha az önkormányzatokon múlt volna, 2015. augusztus 31-ével már mennünk kellett volna, de ma már 2018 van, és mi még mindig kitartunk Pécsely mellett. Nem örömünkben, hanem kötelességtudatból!

A törvények számunkra előírják, hogy hosszú éveken keresztül garantáljuk azt, hogy a gyerekek egy helyre járhassanak akár első osztálytól az érettségiig, és ezt az első csapás után nem adhattuk fel, mert mi nem erre vállalkoztunk. Nem az a küldetésünk, hogy meghajoljunk az első szélviharban, hanem az a küldetésünk, hogy álljuk a kihívásokat, és ebből az intézmény működésébe semmi ne szivárogjon át.

Köszönjük szépen a szülőknek, a kollégáknak és a pécselyi lakosoknak, hogy türelmesek. Nem harcolni akartunk, de ha harcra szólít a helyzet, akkor nekünk elébe kell állnunk, és meg is tesszük.

Megfontoljuk a tegnap kapott összes tanácsot és instrukciót, köszönjük ez úton is.

Köszönjük szépen az imát és minden támogatást és segítséget!

Bízunk abban, hogy 2018. a megegyezés éve lesz, és mindenki megtalálja a számítását.

Tisztelettel:

Tóthné Vidi Rita – BANONA Kuratórium elnöke

Bárdi-Farkas János – BANONA Alapító

Kelt: Pécsely, 2018. január 26.

 

Egy hozzászólás

  1. Rita, te vagy a példaképem 🙂

Hozzászólások lezárva